Paardenmarkt

Paardenmarkt wordt elk jaar gehouden op de woensdag vóór de tweede donderdag in oktober.
In 2017 is dat op woensdag 11 oktober.
De inwoners van Vianen worden enkele weken van te voren al in de stemming gebracht, onder andere door de verlichting en ornamenten in en rondom de gracht. Dit zorgt ervoor dat het publiek op de dag zelf in grote getalen aanwezig is om samen een geweldige dag te vieren.

Maar wist u dat de Paardenmarkt in Vianen eigenlijk één van de oudsten van Nederland is?
Rond het jaar 1100 na Chr. komt de naam Vianen voor het eerst voor in geschreven boeken. Daarvoor was de nederzetting al letterlijk uit het moeras getrokken door monniken door drooglegging van het drassige moerasgebied aan de rivier. Er wordt een stevige verdedigingsburcht gebouwd met stadsmuren (een deel daarvan is nog overgebleven) en in het jaar 1261 besluit de bisschop van Utrecht Vianen stadsrechten te verlenen. En met die stadsrechten op zak, mocht Vianen tien jaar later (1271) voortaan tweemaal per jaar een markt houden binnen de ommuring van het huidige centrum.

Eén van die jaarmarkten was markt voor 'levende have'. Van heinde en verre kwamen paardenhandelaren naar Vianen, met in hun kielzog boeren van buiten, die hun varkens, kippen, schapen e.d. probeerden te verkopen. Zelfs met de trekschuit vanuit Gorinchem kwamen de scharenslieps, de verkopers van benen knopen, de kwakzalvers en potsenmakers om op deze jaarlijkse Paardenmarkt in Vianen een centje te verdienen. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Nu al 745 jaar lang.
Alleen de aard van de koopwaar en het vermaak (kermis) is iets veranderd.
Een prachtige, unieke traditie, die het organiserend Paardenmarktcomité in ere houdt en er sinds jaar en dag nog stééds een groot volksfeest van weet te maken.

Sinds het dichtbij gelegen Ameide zo'n 400 jaar later ook een jaarlijkse paardenmarkt ging houden, telkens op de tweede donderdag van oktober, werd in de loop der tijd met Vianen afgesproken dat die dat een dag eerder zou doen. Elk jaar dus op de woensdag vóór de tweede donderdag van oktober. 

Beleef het mee! Kom naar Vianen en proef de sfeer die nooit veranderde!
Noteer vast in de agenda dat de Paardenmarkt in 2017 op woensdag 11 oktober valt.

De paardenmarkt wordt sinds jaar en dag georganiseerd door de Stichting Paardenmarktcomité Vianen.
Het huidige comité bestaat uit:
Ben Heinink (voorzitter )
Kees de Kruif (vice-voorzitter)
Ellen Verburg (secretaris) secretariaat@paardenmarktvianen.nl

Piet Los (penningmeester + lotenverkoop)
Wim Veen (technische zaken + feestverlichting)
Wim Pons (veterinaire zaken + ringmeester)
Hans van den Heuvel (PR) pers@paardenmarktvianen.nl
Marcel Woertman (Paardenkeuring/show/inschrijvingen/ringsteken)
Shannon Clements (Paardenkeuring/show/ringsteken)
Bas Baars (Kinderplein/websitebeheer/notulist)
Vincent Zandkuijl (Sponsoring)
Martin Verhoef (veiligheidszaken)

En daarnaast nog vele andere vrijwilligers

    

Het bestuur van de Stichting Paardenmarktcomité Vianen, op een zonnige zomeravond in slagorde opgesteld op het terrein van “De Loods” aan de Langeweg. Van links naar rechts : Wim Veen, Marcel Woertman, Hans van den Heuvel, Ben Heinink, Kees de Kruif, Wim Pons, Piet Los, Ellen Verburg, Vincent Zandkuijl, Shannon Clements, Martin Verhoef en Bas Baars. Martin Verhoef en Vincent Zandkuijl zijn in het afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur.

gesponsord door Sjonic Digital Media BV